• تلفن: 95011861 – 031 (داخلی 4)
  • همراه: 09120394845 - 09139693890
  • ایمیل: info@fna-company.com

آیین نامه ها و مقررات ایمنی

  • خانه
  • /
  • آیین نامه ها و مقررات ایمنی

این آيين نامه به منظور ارتقاي سطح ايمني دركارگاه هاي مشمول و نظام مند نمودن بكارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني و پيشگيري ازحوادث ناشي از كار و براي صيانت ازنيروي انساني و منابع مادي كشورتدوين گرديده است ،کارگران موظف هستند این آیین نامه را طبق اصول و ماده های تعیین شده رعایت و اجرا نمایند که بشرح زیر می باشند .

حفاظت 300x86 - آیین نامه ها و مقررات ایمنیعمومی 300x86 - آیین نامه ها و مقررات ایمنی300x86 - آیین نامه ها و مقررات ایمنی300x86 - آیین نامه ها و مقررات ایمنی300x86 - آیین نامه ها و مقررات ایمنی