• تلفن: 46568174 – 031 (داخلی 4)
  • همراه: 09120394845 - 09139693890
  • ایمیل: info@fna-company.com

خط مشی و اهداف

شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار تولید کننده جایگاه های پیش ساخته و سریع النصب سوخت ،حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی خویش می داند .در این راستا جهت پیاده سازی الزامات قانونی در سطوح مختلف بر مبنای استانداردهای ISO9001:2015 ، ISO14001:2015 و OHSAS 18001:2007 به عنوان سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) اهداف ذیل را محقق می سازد :
1 – برنامه ریزی ،اقدام و نظارت مداوم در جهت افزایش سطح ایمنی کارکنان،کاهش عوامل زیان آور محیط کار ،کاهش سطح ریسک فعالیت ها و کاهش تعداد حوادث و پیشگیری از بیماری های ناشی از کار .
2 – انطباق کامل با مقررات و الزامات ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی( HSE ) .
3 – توسعه فرهنگ HSE و ترویج رویکرد کنشی در مقابل رویکرد واکنشی .
4 – مشارکت و همکاری همه ذینفعان اعم از کارکنان،پیمانکاران ،مشتریان و غیره در جهت بهبود مستمر سیستم .
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست .
5 – ارتقاء صلاحیت منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه شرکت از طریق آموزش مستمر ،رشد و نگهداری نیروهایکارآمد در سایه ایجاد فضای مناسب و خلاق به منظور جلب مشارکت فکری کارکنان و نیز به وجود آوردن محیطی پرنشاط ،سالم و مطلوب .
6 – برنامه ریزی و اقدام منظم و مستمر جهت پیشگیری از پیامدهای زیست محیطی،مدیریت پسماند و استفاده بهینه از منابع انرژی .
7 – افزایش بهره وری از طریق بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان ،استفاده بهینه از تجهیزات و منابع،تحویل به موقع محصولات ،کاهش ضایعات و افزایش راندمان تولید .
8 – انجام فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف نوآوری و ارائه محصولات جدید،تولید بدون نقص و کاهش هزینه های
تولید .
امید است با مبنا قرار گرفتن چشم انداز و خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمام فعالیت شرکت مهندسی فناوران نقت ابزار، بستر عملکرد برنامه ریزی شده و موثر در تولید محصولات در شرایط ایمن و با حداقل بیماریها و توام با صیانت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک نسل ها فراهم گردد .

ISO 1 300x133 - خط مشی و اهداف