50 - ساخت اولین پمپ بنزین هوشمند I-GAS در خاورمیانه
۱۳
تیر

ساخت اولین پمپ بنزین هوشمند I-GAS در خاورمیانه

شرکت فناوران نفت ابزار با هدف پیشرفته و به روز کردن جایگاه های توزیع سوخت در ایران شروع این راه را از میدان آزادی تهران که یکی از مدرنیته...

Read More